HemOm GeoVerkstanKontaktLogga in
Om GeoVerkstan
Kompetens
Branschengagemang


                                                        GeoVerkstans Kompetens

 

Håkan Garin

Civ.ing

Utbildning: 

Civilingenjör Väg & Vatten,
LTH 1989 

Gymnasieingenjör Kemi, 1983
 
Gunilla Franzén
Teknisk doktor
  
Utbildning: 

Teknisk doktor Geoteknik,
Chalmers, 1998
 
MSCE, University of Washington,
Seattle 1992
 
Civilingenjör Väg & Vatten,
Chalmers 1990

Anställningar: 
GeoVerkstan 2007- 
 
Carl Bro/Grontmij, Geotekniker 2005-2007
 
Scandiaconsult/Ramböll
Geotekniker/gruppchef/kvalitetssamordnare 1996-2005

Skanska Konsulter/Skanska Teknik
Geotekniker, 1989-1995
 
Anställningar: 
GeoVerkstan 2013- 

VTI, Avdelningschef Infrastruktur 2009-2013
VTI, Forskningschef Väg och banteknik 2007-2013

Carl Bro/Grontmij
Geotekniker/chef samhällsbyggnad, 2005-2007

Scandiaconsult/Ramböll
Geotekniker/chef geoteknik, 1998-2005 

Chalmers, doktorand, 1993-1998

Bo Alte AB, geotekniker, 1991

Kurser: 
- Coastal Engineering Asia, 2015
- Jordmodellering, NTNU, 2004
- Miljöanpassad projektering, 2004
- Projektledarutbildning Ramböll del III, 2004
- Projektledarutbildning Ramböll del II, 2002
- Avancerad FEM och jordmodellering, PLAXIS/Holland, 2001
- FEM-beräkning och jordmodellering, PLAXIS/Holland, 2000
- Internrevisors utbildning, Kvalitets och miljöledning, 2000
- Projektledarutbildning Ramböll del I, 2000

  Kurser: 
- Coastal Engineering Asia, 2015
European Project Management course FEHRL, 2007
- Miljöanpassad projektering, 2004
- Ledarskapsutbildning under en 2-års period, 2003/04 
- Projektledarutbildning Ramböll del II, 2002
- Projektledarutbildning Ramböll del I, 2000
- Computational Geotechnics, NTNU, Norge, 1999 
Övriga yrkesmässiga meriter: 
- Ordförande ISO/TC 182/WG 5 - Vingprovning, 2017-
- Bitr. sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 20, 2018-2020
- Team-medlem CEN/TC 250/SC7/PT3 - Revidering Eurokod 7,
   del 2 - Ground properties, 2017-2020

- Bitr. sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 17, 2015-2017
- Sv. repr. CEN/TC 341 samt ISO/TC 182 - Geoteknisk
   undersökning och provning 2014-
- Ordförande CEN/TC250/WG3/TG2 - Plattgrundläggning, 2015-2018
- Sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 13, 2012-2014
- Boverkets Expertgrupp Konstruktion 2008-2018
- IEG Projektledare 2007-2011
- SGF ordförande 2005-2009
- Konferensansvarig NGM 2004
- SGF Fältkommitté 1996-2005 

Övriga yrkesmässiga meriter: 
- Vice Chair CEN/TC 250/SC7 Eurokod Geotehcnical engeineering 2019-
- Ordförande SIS TK 183 Geokonstruktioner 2011-
- Sammankallande Knutpunkt Geo 2011-
- SGF:s representant SIS/TK 183 2003 -
Sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 20, 2018-2020
- Sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 17, 2015-2017
- Bitr. sektorutredare Byggtjänst, AMA Anläggning 13, 2012-2014
SGF ordf 2013 - 2018
- Ledamot SGI:s expertråd 2009-2011
- VTI:s reserach coordinator i FERHL, 2008-2012
- Ordförande CEN/TC 288/WG 13 - Soil Nailing 2007-2009
- Teknisk sekreterare IEG 2005-2011
- Oponent, Pancras M. S. Bujulu, NTNU, 2008
- Diskussionledare lic-ahandling Zein-Edine Merouani, KTH
- Ordförande SGF:s Jordförstärkningskommitté 1999-2007
- Sv. repr. CEN/TC288/WG9, armerad jord/jordspikning, 98-06           
           
    Utmärkelser:
SGF:s pris, 2008, “For her contribution to the society and especially her work to increase the knowledge and use of soil reinforcement methods amongst the members of the Society”

Young Member Award, 2001, ISSMGE, with the motivation ”For outstanding contributions to the development of geotechnical engineering over the period 1997-2001"

Förklaring:
FEHRL - Forum of Eruopean National Highway Reserach Laboratories
IEG - Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik
ISSMGE - International Society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering 
NGM - Nordiskt Geotekniker Möte           
SGF - Svenska Geotekniska Föreningen
VTI - Statens Väg och transportforskningsinstitut

Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum