GeoVerkstan arbetar med utbildning

GeoVerkstan arbetar med utbildning/workshops
i samverkan med branschorganisationer och skolor.

- Tillämpning av Europastandarder/Eurokod
- Allmän geoteknik
- Utvärdering fältundersökningar
- Plattgrundläggning
- Projekthantering
         
    

Exempel på frågeställningar:
- Hur ska Eurokod tillämpas avseende geoteknisk data?
- Vilka är skillnaderna mot tidigare dimensioneringsprinciper?
- Geoteknik vad är det?
- Hur utvärderar man resultaten från våra vanligaste fältundersökningar?
- Tips och Tricks för projektledaren

Referensuppdrag
- Eurokod för geotekniker, IEG och SGF
  (Grunder, Fält/lab, grunder icke-geotekniker)
- Huvudkurs för geotekniker, SGF
- Geoteknik - baskurs, BFAB
- Geoteknik för högstadiet, Kullaviksskolan
- VTI:s interna projektledarutbildning
- SGF workshops
- Geoteknik för kommunanställda