HemRådgivningAnalysProjektledning/GeoUtbildningOm GeoVerkstanKontaktLogga in
Rådgivning

GeoVerkstan arbetar med rådgivning

GeoVerkstan erbjuder:
- Skadeutredning
- Särskild besiktning, särskild utredning
- Granskning/second opinon/GK3
- Geojuridiskt stöd
- Rådgivning avseende grundläggning
- Rådgivning avseende behov geoteknisk undersökning
           

Exempel på frågeställningar:
- Vilken typ och omfattning av geoteknisk fältundersökning krävs?
- Är området lämpligt för byggnation ur geoteknisk synvinkel?
- Är framförd ÄTA (ändring och tilläggsarbete) befogad?
- Vad är orsaken till skadan? Vem bär enligt kontraktet ansvaret?
- Uppfyller förfrågningsunderlaget gängse krav på kvalitet, innehåll?
GeoVerkstan arbetar med följande tillämpningar:
- Anläggning
- Hus/industri
- Hamn
- Bro
- Väg/järnväg
- Släntstabilitet

   
Referensuppdrag aktuella
- Beställarstöd, Arboga, Köping, Surahammar, Kungsör
- Sektorutredare AMA Anläggning 13/17/20/23
  (avseende mark och grund) 
- IEG 2.0
- Eurokod v2.0           

           
    
 

 

Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum