HemRådgivningAnalysProjektledning/GeoUtbildningOm GeoVerkstanKontaktLogga in

Välkommen till GeoVerkstan

Samarbetspartnern som bidrar med rådgivning, analys, projektledning och utbildning


 

 

           

Vår målsättning är att i dialog presentera och genomföra hållbara, ekonomiska, genomförbara lösningar för din geotekniska frågeställning. Lösningar som presenteras på ett sådan sätt att samtliga parter kan ta till sig lösningens för- och nackdelar.Vi fokuserar på Geoteknik och erbjuder följande tjänster:

- Rådgivning (inkl. geojuridik och granskning)
- Analys (inkl. utredning, design och utveckling)
- Projektledning/Geo
- Utbildning

 

           

Välkommen till GeoVerkstan!
 

 
                    

 Mottot för företaget är:

Tanke - Teknik - Tillämpning

Vinterns tanke
   Källa: Lao Tzu

"Nothing in the world is more flexible and yielding than water.
Yet when it attacks the firm and the strong, none can withstand it,
because they have no way to change it.

So, the flexible overcomes the adamant,
the yielding overcome the forceful. 

Everyone knows this, but no one can do it."

Utskriftsvänlig sida
GeoVerkstan Sverige AB • www.geoverkstan.se • 0300-68 68 20
Provided by Webforum